Kinderen met een handicap

De wens van iedere aanstaande ouder is een kindje dat gezond ter wereld komt en gezond blijft. Het is een zware ervaring wanneer dit niet het geval is en het kindje een aangeboren handicap blijkt te hebben, of wanneer het tijdens het leven gehandicapt raakt. De zorg voor een kind met een beperking is een grote verantwoordelijkheid en kan veel druk leggen op het gezin. Als ouder krijg je te maken met problemen waar je anders niet mee te maken zou krijgen. De verzorging en opvoeding vergen veel energie en laten weinig ruimte over voor de eigen behoeften.

Hoe groot de belasting is voor een gezin, is afhankelijk van de soort en omvang van de beperking van het kind, van bijkomende aandoeningen, de mate van zelfstandigheid van het kind en de hulp en steun van buitenaf die het gezin ontvangt.

Kinderen met een beperking hebben veel aandacht, extra begeleiding en intensieve zorg nodig. Het is een hele een uitdaging om te zorgen dat het kind, voor zover de situatie het toelaat, zijn of haar mogelijkheden kan ontwikkelen en zelfstandigheid kan leren. Een gehandicapt kind kan last hebben van angst- en schaamtegevoelens. Het is de taak van de ouder of verzorger om dit te helpen overwinnen. Door een relativerende, flexibele en positieve levenshouding zal het kind zich gesteund voelen bij het accepteren van de beperking en bij het ontwikkelen van de persoonlijkheid. Door de nadruk te leggen op de mogelijkheden van het kind en door de verwachtingen niet te hoog te stellen zal het kind gemotiveerd worden in het leerproces. Kleine vooruitgangen kunnen dan al voor blijdschap zorgen en een beloning zijn voor de moeizame inspanningen.

Enkele adviezen bij de zorg voor een gehandicapt kind:

  • Stop uw gevoelens niet weg. Wees er bewust van en probeer ze op een constructieve manier aan te wenden.
  • Blijf het kind altijd zien als een kind met een eigen persoonlijkheid en niet alleen als een kind met een beperking.
  • Maak tijd vrij voor uzelf. Ga af en toe iets leuks doen en vraag iemand om op het kind te passen.
  • Er zijn instanties die hulp kunnen bieden. Wanneer u psychologische hulp, rechtsbijstand of hulp bij de verzorging nodig hebt, klop dan aan bij deze instanties. Hulp vragen is niet een uiting van zwakte.
  • U bent sterker dan het kind, maak hiervan geen misbruik. Wanneer u wordt overspoeld door uw gevoelens, reageer dit dan nooit af op het kind.
  • Als u nog andere kinderen hebt, vergeet dan niet dat zij ook in een moeilijke situatie verkeren. Zij hebben ook aandacht, liefde en zorg nodig.
  • U staat er niet alleen voor. Er zijn veel verschillende organisaties voor ouders of verzorgers van kinderen met een beperking. Op Internet zijn forums te vinden, waar mensen die in dezelfde situatie verkeren hun ervaringen delen. Contact zoeken kan helpen en misschien kunnen uw ervaringen anderen helpen.
  • Uw kind houdt onvoorwaardelijk van u. Om gelukkig te zijn heeft het uw acceptatie, aanwezigheid, zorg en bescherming nodig.
  • Wanneer het kind last heeft van urine-incontinentie, zorg dan voor comfortabele bescherming door incontinentieproducten voor kinderen te gebruiken, of gebruik de kleinste maat incontinentieproducten voor volwassenen. Om te bekijken welke producten geschikt zijn voor uw kind, klik hier.